More Website Templates @ Templates.com!

Inteligentny budynek

również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem (Building Management System (BMS)) – określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji, oraz ogranicza emisję szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

Zakup i wdrożenie systemu inteligentnego potrafi zredukować koszty utrzymania obiektu nawet o 45%.

Istnieje ogromna różnorodnośc wielosystemowych rozwiązań, znanych jako inteligentny dom. Cena zależy od ilości i jakości komponentów, oraz w równej mierze od skomplikowania systemu i ilości pomieszczeń. Dzięki systemowi możemy lokalnie obniżać temperaturę w nieużywanych pomieszczeniach lub dostosować ją do warunków optymalnych (np. podczas snu w nocy).

Możliwości inteligentnych systemów są ograniczone tylko i wyłącznie Państwa wyobraźnią.
Poniżej zamieszczamy najczęsciej spotykane rozwiązania.